Jurymedlemmene presenteres – dagens kvinne: Ingrid Almås

TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2018 tar form. Også i år presenterer vi jurymedlemmene her på drommestipendet.no. I dag presenteres Ingrid Almås. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Ingrid Almås skal i 2018 delta i Drømmestipendets fagjury for musikk. Mer om Ingrid Almås.

 

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no Foto: Privat

(Utlagt: 7. februar 2018)