Jurymedlemmene presenteres – Dagens mann: Gard Fauchald

OSLO: Drømmestipendjuryen 2020 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Gard Fauchald. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Gard Fauchald skal i 2020 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien dans.

Mer om Gard Fauchald

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for teater

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for visuell kunst

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for annet

  • Ingen presentert så langt

Drømjuryen

  • Ingen presentert så langt

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 4. des. 2019)