Jurymedlemmene presenteres – Dagens mann: Eskil Rønningsbakken

HAMAR: Drømmestipendjuryen 2018 tar form. Også i år presenterer vi jurymedlemmene her på drommestipendet.no. I dag presenteres Eskil Rønningsbakken. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Eskil Rønningsbakken skal i 2018 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien sirkus.

Mer om Eskil Rønningsbakken her

 

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for musikk

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for teater

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for visuell kunst

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for annet

Ingen presentert ennå.

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no (Utlagt: 5. januar 2018)  Foto: Privat