Jurymedlemmene presenteres – dagens mann: Edvard Arntzen Karijord

ØKSNES: Drømmestipendjuryen 2018 tar form. Også i år presenterer vi jurymedlemmene her på drommestipendet.no. I dag presenteres Edvard Arntzen Karijord. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Edvard Arntzen Karijord skal i 2018 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien visuell kunst. Mer om Edvard Arntzen Karijord.

 

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no Foto: Privat

(Utlagt: 27. januar 2018)