Jurymedlemmene presenteres – Dagens mann: Askil Holm

KRISTIANSAND: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Askil Holm. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Askil Holm skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien musikk.

Mer om Askil Holm her

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for skapende skriving

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for teater

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for visuell kunst

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for annet

Ingen presentert ennå.

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no (Utlagt: 22. november 2018)  Foto: Privat