Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Ingrid Mæland

HAMAR: Drømmestipendjuryen 2018 tar form. Også i år presenterer vi jurymedlemmene her på drommestipendet.no. I dag presenteres Ingrid Mæland. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Ingrid Mæland skal i 2018 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien musikk.

Mer om Ingrid Mæland her

 

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for teater

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for visuell kunst

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for annet

Ingen presentert ennå.

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no (Utlagt: 8. januar 2018)  Foto: Privat