Jurymedlemmene presenteres – dagens kvinne: Inga Dalsegg

RINDAL: Drømmestipendjuryen 2018 tar form. Også i år presenterer vi jurymedlemmene her på drommestipendet.no. I dag presenteres Inga Dalsegg. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Inga Dalsegg skal i 2018 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien visuell kunst. Mer om Inga Dalsegg her

 

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no Foto: Privat

(Utlagt: 20. januar 2018)