Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Brit Polden Sande

RAUDSAND: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Brit Polden Sande. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Brit Polden Sande skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien musikk.

Mer om Brit Polden Sande

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for skapende skriving

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for teater

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Ingen presentert ennå.

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no (Utlagt: 23. november 2018)  Foto: Privat