Jurymedlemmene presenteres – dagens kvinne: Tine Thing Helseth

OSLO: Drømmestipendjuryen 2021 tar form. Juryleder er Frida Ånnevik. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no i november og desember. I dag presenteres Tine Thing Helseth. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Tine Thing Helseth skal i 2021 delta i Drømmestipendet 2021s fagjury for musikk. Hun har tidligere vært juryleder for Drømmestipendet 2012. I 2004 fikk hun selv det som den gang het Det nasjonale drømmestipendet.

Drømmestipendet 2021 kan søkes av kunst- og kulturøvende ungdom i alderen 18-25 år. Søknadsfrist: 8. januar 2021. 50 stipend à 30 000 kroner skal utdeles i 2021. Mer informasjon her.

Mer om Tine Thing Helseth

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

  • Ingen presentert så langt

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: tinethinghelseth.com

(Utlagt: 30. november 2020)