Jurymedlemmene presenteres – dagens mann: Widar Aspeli

HAMAR: Drømmestipendjuryen 2021 tar form. Juryleder er Frida Ånnevik. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no i november og desember. I dag presenteres Widar Aspeli. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Widar Aspeli skal i 2021 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien skapende skriving.

Mer om Widar Aspeli

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for musikk

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for sirkus

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for åpen klasse

  • Ingen presentert så langt

Drømjuryen

  • Ingen presentert så langt

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: Arnfinn Johnsen/Gyldendal Norsk Forlag

(Utlagt: 25. november 2020)