Jurymedlemmene presenteres – dagens mann: Trond Olav Asperud

HAMAR: Drømmestipendjuryen 2021 tar form. Juryleder er Frida Ånnevik. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no i november og desember. I dag presenteres Trond Olav Asperud. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Trond Olav Asperud skal i 2021 delta i Drømmestipendets drømjury.

Mer om Trond Olav Asperud

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for musikk

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for åpen klasse

  • Ingen presentert så langt

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 27. november 2020)