Jurymedlemmene presenteres – dagens mann: Julian Sæther

STAVANGER: Drømmestipendjuryen 2021 tar form. Juryleder er Frida Ånnevik. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no i november og desember. I dag presenteres Julian Sæther. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Julian Sæther skal i 2021 delta i Drømmestipendets fagjury for sirkus.

Mer om Julian Sæther

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for musikk

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for åpen klasse

  • Ingen presentert så langt

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 28. november 2020)