Drømmestipendjuryen 2022: Fulltallig og klar til innsats

TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2022 er fulltallig og klar til innsats når mange hundre søknader skal vurderes. Juryleder Trygve Skaug har med seg 21 medarbeidere – ti kvinner, elleve menn – i juryen som skal vurdere alle søknadene fra ungdommene som søker Drømmestipendet 2022 og velge ut de 50 som skal få 30 000 kr hver i stipend i 2022.


Drømmestipendet 2022 kan søkes av kunst- og kulturøvende ungdom i alderen 18-25 år. 50 stipend à 30 000 kroner skal utdeles våren 2022. Søknadsfrist: 2. desember 2021. Mer informasjon her.

Dette er de 22 jurymedlemmene i 2022:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 26. oktober 2021)