Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Tore Sergei Myklebust

OSLO: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres produsenten og regissøren Tore Sergei Myklebust. Han skal juryere kategorien åpen klasse.


Tore Sergei Myklebust skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien åpen klasse.

Mer om Tore Sergei Myklebust

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 30. september 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023