Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Maja Christiansen

DRAMMEN: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres Maja Christiansen, skuespiller som imponerte mange i rollen som Hege, venninna til hovedpersonen GT, i NRKs dramaserie Rådebank . Hun skal juryere kategorien teater.


Maja Christiansen skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien teater.

Mer om Maja Christiansen

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: Mina Ræge

(Utlagt: 26. september 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023