Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Lise Forfang Grimnes

NANNESTAD: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Juryleder er Alexandra Rotan, som også skal delta i fagjuryen for musikk. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres Lise Forfang Grimnes, som har fått gode kritikker for sine ungdomsromaner. Hun skal juryere kategorien skapende skriving.


Lise Forfang Grimnes skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien skapende skriving.

Mer om Lise Forfang Grimnes

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: Anja Ivanowitz

(Utlagt: 16. september 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023