Drømmestipendjuryen 2023: Fulltallig og klar til innsats

HAMAR: Drømmestipendjuryen 2023 er fulltallig og klar til innsats når mange hundre søknader skal vurderes. Juryleder Alexandra Rotan har med seg 20 medarbeidere i juryen som skal vurdere alle søknadene fra ungdommene som søker Drømmestipendet 2023 og velge ut de 50 som skal få 30 000 kroner hver i stipend i 2023.


Drømmestipendet 2023 kan søkes av kunst- og kulturøvende ungdom i alderen 18-25 år. 50 stipend à 30 000 kroner skal utdeles våren 2023. Søknadsfrist: 15. november 2022 kl. 12.00. Mer informasjon her.

Dette er de 21 jurymedlemmene i 2023:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: diverse

(Utlagt: 14. oktober 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023