Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Kirsti Tomassen Bredsvoll

STANGE: Kirsti Tomassen Bredsvoll, rådgiver for sponsorater i Norsk Tipping, skal i 2023 delta i Drømmestipendets – i deljuryen som skal vurdere søkernes drømmer. Juryens medlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no nå i søknadsperioden for Drømmestipendet 2023, som varer fram til 15. november.


Kirsti Tomassen Bredsvoll skal i 2023 delta i Drømmestipendets drømjury.

Mer om Kirsti Tomassen Bredsvoll

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 13. oktober 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023