Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Hilde Eskild

LILLESAND: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres Hilde Eskild – forteller, forfatter og lærer, og med en norgesmestertittel i litteraturformidling. Hun skal juryere kategorien skapende skriving.


Hilde Eskild skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien skapende skriving.

Mer om Hilde Eskild

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 29. september 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023