Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Håkon Hemmer

OSLO: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres linedanseren Håkon Hemmer. Han skal delta i fagjuryen for kategorien sirkus.


Håkon Hemmer skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien sirkus.

Mer om Håkon Hemmer

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: Isak Stockås

(Utlagt: 7. oktober 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023