Drømmestipendjuryen 2022 presenteres – dagens medlem: Tore Sergei Myklebust

OSLO: Drømmestipendjuryen 2022 tar form. Juryleder er Trygve Skaug. Samtlige jurymedlemmer presenteres én og én på drommestipendet.no i første del av søknadsperioden, som varer til 2. desember 2021. I dag presenteres Tore Sergei Myklebust.


Tore Sergei Myklebust skal i 2022 delta i Drømmestipendets fagjury for åpen klasse.

Mer om Tore Sergei Mylebust

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 4. oktober 2021)