Drømmestipendjuryen 2022 presenteres – dagens medlem: Svein Olav Øversveen

EIDSVOLL: Drømmestipendjuryen 2022 tar form. Juryleder er Trygve Skaug. Samtlige jurymedlemmene presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 2. desember 2021. I dag presenteres Svein Olav Øversveen, den erfarne kuratoren som er daglig leder av Nordeas Kunstsamling. Han skal juryere kategorien visuell kunst.


Svein Olav Øversveen skal i 2022 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien visuell kunst.

Mer om Svein Olav Øversveen

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 20. oktober 2021)