Drømmestipendjuryen 2022 presenteres – dagens medlem: Jahn Magnus Johansen

OSLO: Drømmestipendjuryen 2022 tar form. Juryleder er Trygve Skaug. Samtlige jurymedlemmer presenteres én og én på drommestipendet.no i første del av søknadsperioden, som varer til 2. desember 2021. I dag presenteres Jahn Magnus Johansen.


Jahn Magnus Johansen skal i 2022 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien dans.

Mer om Jahn Magnus Johansen

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 8. oktober 2021)