Første søknad har kommet

Plakater og annet informasjonsmateriell er sendt alle landets kommuner, og første søknad er allerede registrert!

Første søknad har kommet


Søknadene vil bli publisert etter hvert som de kommer inn, med bilde, navn, kommune, drømmen osv., men uten vedlegg. Alle vedlegg vil komme på plass i løpet av uke 11, 15.-19. mars 2010.

Du kan se årets søknader ved å velge Nominerte drømmer i menyen til venstre.

Prosjektadministrasjonen gleder seg til videre arbeid.

Tekst: Lars Emil Johannessen (utlagt: 14.01.2010)