Jurymedlemmene presenteres – Dagens mann: Egil Hofsli

MELHUS: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Egil Hofsli. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Egil Hofsli skal i 2019 delta i Drømmestipendets drømjury.

Mer om Egil Hofsli

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 19. des. 2018)