Drømmestipendet 2020: 445 nominerte presenteres

TRONDHEIM: 445 unge kulturutøvere kan nå smile litt ekstra blidt og bredt, og stolt konstatere at de er nominert til Drømmestipendet 2020. Her kan du lese om hvem de er, og se og høre hva de gjør, kan og drømmer om som kulturutøvere.


I bildekollasjen over ser du ti av de nominerte, representanter for landets mange unge kulturutøvere med både drømmer, ambisjoner, pågangsmot og talent. Disse har altså selskap av mange andre ungdommer i det gjeve, gode, flotte selskapet «De drømmestipendnominerte 2020».

Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping synes det er gledelig å registrere en fin økning fra i fjor til i år når det gjelder antallet kommuner som har nominert – målt i prosent. 182 kommuner har levert nominasjoner, det er 51 prosent av landets 356 kommuner. I fjor leverte 46 prosent av landets 426 kommuner en eller flere nominasjoner til Drømmestipendet.

Bli kjent med de nominerte til Drømmestipendet 2020

For mange er det en stor ære å bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping erfarer at det betyr mye for de som er så dyktige, talentfulle og/eller iherdige i sin kulturutfoldelse – og i tillegg har så spennende/fine/artige kulturelle drømmer, at de blir valgt som drømmestipendnominerte i sine respektive kommuner.

De nominerte ungdommene blir utvilsomt sett i sine lokalsamfunn. De blir også synliggjort nasjonalt, og de får viktig anerkjennelse for sin kulturaktivitet.

I løpet av mars skal årets drømmestipendjury vurdere alle de nominerte.

Se hvem som sitter i årets drømmestipendjury

De nominerte ungdommenes søknader – med vedlagte «arbeidsprøver» og drømbeskrivelser – vurderes både av fagjuryer innen hver kategori samt av en egen drømjury, og til slutt blir resultatet som følger:

Ett hundre av de nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend, inklusive 15 000 kroner, fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2020.

Stipendoverrekkelser i mai og juni

Stipendene overrekkes til dyktige og heldige ungdommer i månedene mai og juni – og det på ulike måter. I noen kommuner velger en kanskje å holde utdelingen og overrekkelsen hemmelig helt til for eksempel ordfører, nominasjonsansvarlig (som oftest kulturskoleleder i kommunen) og lokalavisjournalist kakker på døra hjemme hos stipendmottakeren.

Eller kanskje kommer noen fra Norsk Tipping og/eller Norsk kulturskoleråd overraskende med den gode nyheten på andre arenaer der stipendmottakeren befinner seg.

I andre kommuner blir det annonserte eller ikke-annonserte stipendoverrekkelser i forbindelse med andre arrangement – som konserter, forestillinger, politiske møter, skoleavslutninger o.l.

Først på tampen av juni blir en fullstendig liste over stipendmottakerne offentliggjort her på drommestipendet.no.

Tekst og fotokollasj: Egil Hofsli    Foto: privat

(Utlagt: 6. februar 2020, oppdatert 18. februar 2020)