Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler – ofte kalt cookies – er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din av nettstedet du besøker. Hensikten kan være å samle data, for å forstå bruksmønsteret på siden og forbedre brukeropplevelsen til de besøkende. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Når du besøker våre nettsider, anses du å samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Hva bruker Drømmestipendet informasjonskapsler til?
Drømmestipendet bruker informasjonskapsler til å analysere besøk og bruksmønster på våre nettsider. Informasjonen hjelper oss å forstå hvordan sidene brukes, slik at vi kan gi de besøkende en så god brukeropplevelse som mulig.

Når du besøker drommestipendet.no, vil statistikk- og analyseverktøyet Google Analytics plassere informasjonskapsler på din datamaskin. Disse har som formål å innhente statistikk.

Vi har aktivert IP-anonymisering i Google Analytics, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg.

Noen sider kan også inneholde video via YouTube eller Vimeo. I så fall vil disse tjenestene også plassere informasjonskapsler på din datamaskin. Her er relevante lenker for disse tjenestene:

Vimeo: Cookie policy og liste over cookies.
YouTube (eies av Google): personvernsretningslinjer, liste over Google-cookies, Googles personvern-policy.

Informasjonskapslene tilknyttet Google Analytics som benyttes på våre sider har følgende navn:

Google Analytics

• _ga
• _gat
• _gid

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser
Her kan du lese om hvordan du kan administrere informasjonskapsler i din nettleser.

 

Personvernerklæring og bruksvilkår for Drømmestipendet

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og bruksvilkårene (disse omtales heretter i fellesskap som «vilkårene») gjelder for vårt nettsted og øvrige digitale tjenester, kommunikasjonsflater og registrering av informasjon gjennom søknadsportalen.

Merk: For søknadsportalen krever vi et samtykke.

Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling og bruk av data. De tar også for seg dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon om deg. Ved å søke Drømmestipendet samtykker du til vilkårene. Er du uenig i datapraksisen som er beskrevet i vilkårene, bør du ikke søke Drømmestipendet.

 

Personvernerklæring

1) Terminologi

Her definerer vi noen viktige begrep:

 • Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger behandler vi?» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.
 • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare element, slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.
 • Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Våre «digitale kanaler» omfatter vårt nettsted og øvrige digitale tjenester som og kommunikasjonsflater.

2) Hvordan samler vi personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg er de som er nødvendig i forhold til å søke innenfor de til enhver tid gjeldende kriterier.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsår
 • Mobil
 • E-post

3) Hvilke personopplysninger behandler vi?

Det er utelukkende alder som er et «behandlingsområde» i forbindelse med Drømmestipendet.

4) Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker informasjon som vi lagrer om deg til følgende formål:

 • Kontrollere alder opp mot kriterier for alder
 • Sende en hilsen i posten
 • Kontakt på mobil og e-post dersom det oppstår behov for det

Vi behandler primært personopplysninger basert på samtykke. Ønsker du å trekke det samtykket du har gitt, gjør du ved å sende en skriftlig henvendelse til oss.

5) Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss. Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett.

6) Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til

 • databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU-/EØS-området.
 • andre parter med ditt samtykke.

Vi kan også utlevere informasjon i noen andre tilfeller:

 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.
 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, for eksempel som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I dette tilfellet vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon.

7) Hva er dine rettigheter og valgmuligheter?

Du har rett til å

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg.
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes.
 • trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss.

Dersom du mener at vi ikke følger vilkårene eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

8) Endringer i vilkårene

Etter hvert som vår forretningsvirksomhet og våre teknologiske verktøy utvikler seg, kan vi ha behov for å oppdatere vilkårene. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom vilkårene jevnlig. Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom e-post eller varsler i våre digitale kanaler.

9) Hvordan kontakte oss?

Norsk kulturskoleråd (org. nr. 875 627 422), Fjordgata 1, 7010 Trondheim, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss via e-post til post@kulturskoleradet.no.

 

Bruksvilkår

Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene for bruk.

1) Tillatt bruk

Du kan benytte innhold fra Drømmestipendets digitale kanaler bare til ikke-kommersielt, personlig formål, og/eller for å lære om Drømmestipendet, og utelukkende i samsvar med bruksvilkårene.

2) Forbudt bruk

Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil

 • bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene.
 • kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere nettstedet – eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det.
 • bruke Drømmestipendets digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene.
 • speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal.
 • forsøke å få uautorisert tilgang til Drømmestipendets digitale kanaler.
 • Skaffe deg tilgang til Drømmestipendets digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som vi tilbyr for tilgang til kanalene.
 • benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene.

Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover.

3) Opphavsrett og varemerker

Drømmestipendets digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Drømmestipendets digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, er Drømmestipendets eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte. Du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte. Drømmestipendets logo og andre merker er varemerker og Drømmestipendets eiendom.

4) Informasjon og materiale du registrerer og deler hos oss

Du garanterer at du har de nødvendige rettighetene til materiell du registrerer eller deler i våre digitale kanaler og at du gir oss godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene.

5) Lenker til tredjeparts nettsted

Lenker til eller informasjon om tredjeparts nettsted, er bare ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse lenkene vil du forlate våre digitale kanaler. Slike lenker eller informasjon betyr ikke at Drømmestipendet bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsted, eller informasjonen der. Drømmestipendet er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsted. Drømmestipendet er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsted eller innholdet på disse. Dersom du benytter lenkene til eksterne sider, vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene.

6) Nedlasting av filer

Drømmestipendet kan ikke garantere eller stå inne for at filene som er tilgjengelig for nedlasting via vårt nettsted er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.

7) Ansvarsfraskrivelse/begrensning av ansvar

Drømmestipendet og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon og programvare samt alle andre produkt, tjenester og grafiske element tilbys «as is», uten noen form for garanti.

Så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende lovgivning, skal Drømmestipendet og deres tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler. Dette gjelder uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om Drømmestipendet eller noen av våre partnere har blitt informert om muligheten for skade.

8) Erstatning

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i Drømmestipendets digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde Drømmestipendet, dets morselskap, datterselskap, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.